Joost Batelaan

De jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, de advocatuur en in de sport, staat borg voor een optimale ondersteuning, als advocaat en mediator, aan ondernemingen en sportbonden- en organisaties, maar ook aan sportclubs en individuele sporters. 

Joost is lid van de Tuchtcommissie Betaald Voetbal van de KNVB en mediator, plaatsvervangend tuchtrechter en juridisch secretaris bij het Instituut Sportrechtspraak. Hij is ook mediator bij het Nederlands Arbitrage Instituut. (NAI). Op internationaal niveau is Joost mediator bij het FIFA Football Tribunal.

Er is aansluiting bij diverse overkoepelende instanties en beroepsverenigingen, zoals de Orde van advocaten, de Vereniging voor Sport en Recht, de Mediators Federatie Nederland (MfN), de Nederlandse Mediators Vereniging (NMV), de Nederlandse Vereniging van Mediators Advocaten (NVVMA) en het Platform Business Mediation.

Rechtsgebiedenregister
Joost Batelaan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd met als sub rechtsgebied Arbeids-mediations. Op grond van deze registratie is hij verplicht op dit hoofdrechtsgebied elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen.